Your cart

(Cart empty)

Mặt Dây - Inox

Mặt dây Xoàn Inox-MXTGA6

Mặt dây xoàn inox hình Thánh Giá - MXTGA6

Price: 170,000 ₫

Mặt dây xoàn Inox-MXCNC

Mặt dây xoàn inox hình chữ nhật - MXCNC

Price: 170,000 ₫

Mặt dây Xoàn Inox-MXTUA1

Mặt dây xoàn inox hình Trụ - MXTUA1

Price: 230,000 ₫

Mặt dây Xoàn Inox-MXTD1

Mặt dây xoàn inox hình Tim - MXTD1

Price: 165,000 ₫

Mặt dây Xoàn Inox-MXTRA4

Mặt dây xoàn inox hình Tròn - MXTRA4

Price: 220,000 ₫

Mặt dây Xoàn Inox-MXTA3

Mặt dây xoàn inox hình Tim - MXTA3

Price: 165,000 ₫

Mặt dây Xoàn Inox-MXTGB1

Mặt dây xoàn inox hình Thánh Giá - MXTGB1

Price: 170,000 ₫

Mặt dây xoàn Inox-MXCND

Mặt dây xoàn inox hình chữ nhật - MXCND

Price: 170,000 ₫

Mặt dây Xoàn Inox-MXTUA2

Mặt dây xoàn inox hình Trụ - MXTUA2

Price: 230,000 ₫

Liên hệ

  • TRƯNG BÀY VÀ BÁN SẢN PHẨM

    • Số 4 Tống Duy Tân P.14 Q.5 Hồ Chí Minh, Việt Nam
    • Image result for logo phone  028-22123050
Scroll to top