Your cart

(Cart empty)

Delica Beads - 11/0

Miyuki Delica DB-0001

10gr Cườm Nhật Miyuki, Delica Round 11/0

Price: 99,000 ₫

Miyuki Delica DB-0002

10 gr cườm Nhật Miyuki, Delica Round 11/0

Price: 99,000 ₫

Miyuki Delica DB-0003

10 gr cườm Nhật Miyuki, Delica Round 11/0

Price: 99,000 ₫

Miyuki Delica DB-0005

10 gr cườm Nhật Miyuki, Delica Round 11/0

Price: 99,000 ₫

Miyuki Delica DB-0006

10 gr cườm Nhật Miyuki, Delica Round 11/0

Price: 99,000 ₫

Miyuki Delica DB-0010

10 gr cườm Nhật Miyuki, Delica Round 11/0

Price: 99,000 ₫

Miyuki Delica DB-0011

10 gr cườm Nhật Miyuki, Delica Round 11/0

Price: 198,000 ₫

Miyuki Delica DB-0012

10 gr cườm Nhật Miyuki, Delica Round 11/0

Price: 198,000 ₫

Miyuki Delica DB-0021

10 gr cườm Nhật Miyuki, Delica Round 11/0

Price: 210,000 ₫
Show

Liên hệ

  • TRƯNG BÀY VÀ BÁN SẢN PHẨM

    • Số 4 Tống Duy Tân P.14 Q.5 Hồ Chí Minh, Việt Nam
    • Image result for logo phone  028-22123050
Scroll to top