Your cart

(Cart empty)

Miyuki-Hexagon (2cut)

Miyuki 2cut 11/0-0160

50gr cườm Nhật Miyuki, Hexagon (2cut) 11/0 - Transparent Luster trắng

Price: 125,000 ₫

Miyuki 2cut 11/0-0167

50gr cườm Nhật Miyuki, Hexagon (2cut) 11/0 - Transparent Luster đỏ đậm

Price: 148,000 ₫

Miyuki 2cut 11/0-0272

50gr cườm Nhật Miyuki, Hexagon (2cut) 11/0 - Inside Color Rainbow hồng

Price: 148,000 ₫

Miyuki 2cut 11/0-0273

50gr cườm Nhật Miyuki, Hexagon (2cut) 11/0 - Inside Color Rainbow vàng chanh

Price: 148,000 ₫

Miyuki 2cut 11/0-0274

50gr cườm Nhật Miyuki, Hexagon (2cut) 11/0 - Inside Color Rainbow tím

Price: 148,000 ₫

Miyuki 2cut 11/0-0275

50gr cườm Nhật Miyuki, Hexagon (2cut) 11/0 - Inside Color Rainbow nâu đất

Price: 148,000 ₫

Miyuki 2cut 11/0-0276

50gr cườm Nhật Miyuki, Hexagon (2cut) 11/0 - Inside Color Rainbow đỏ

Price: 148,000 ₫

Miyuki 2cut 11/0-0277

50gr cườm Nhật Miyuki, Hexagon (2cut) 11/0 - Inside Color Rainbow xanh ngọc

Price: 148,000 ₫

Miyuki 2cut 11/0-0278

50gr cườm Nhật Miyuki, Hexagon (2cut) 11/0 - Inside Color Rainbow xanh lơ

Price: 148,000 ₫
Show

Liên hệ

  • TRƯNG BÀY VÀ BÁN SẢN PHẨM

    • Số 4 Tống Duy Tân P.14 Q.5 Hồ Chí Minh, Việt Nam
    • Image result for logo phone  028-22123050
Scroll to top